Hotline: 0935.335.426 sale01.tuoiphun@gmail.com
Thông báo của tôi

Catalogue thiết bị đài phun nước nghệ thuật

Catalogue thiết bị đài phun nước nghệ thuật

CATALOGUE THIẾT BỊ ĐÀI PHUN NƯỚC NGHỆ THUẬT

 Thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ thuật rất cần thiết cho thiết kế đài phun nước. Thông qua thông số này ta có thể tính toán chính xác chiều cao của các hiệu ứng phun theo thiết kế. Dựa vào catalogue thiết bị đài phun nước nghệ thuật và thông số kỹ thuật thiết bị đài phun nước nghệ thuật ta chọn bơm cho phù hợp. Xem hướng dẫn chọn bơm đài phun nước.

Catalogue thiết bị đài phun nước nghệ thuật, thông số kỹ thuật thiết bị đài phun nước nghệ thuật

1- Vòi phun tia nozzle

VÒI PHUN LANCE JET-I

vòi phun tia Nozzle

Catalogue thiết bị đài phun nước nghệ thuật

Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun tia Nozzle

Vòi phun có đường kính từ 4 - 10mm

 • Lưu lượng vòi : 0.7 - 64 (l/phút)
 • Áp suất: 0.6 - 6.6 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 0.5 - 6m

Vòi phun có đường kính từ 12 - 19mm

 • Lưu lượng vòi : 30 - 320 (l/phút)
 • Áp suất: 1.4 - 15.9 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 0.5 - 12m

2- Vòi phun Cascade Jet

Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun Cascade Jet

Vòi phun có đường kính từ DN35 (49), DN50 (60), DN80 (90)

 • Lưu lượng vòi : 15 - 190 (l/phút)
 • Áp suất: 6.4 - 26.0 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 0.5 - 7m

Catalogue thiết bị đài phun nước nghệ thuật

3- Vòi phun Foam Jet

Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ  thuật - Foam Jet

 • Lưu lượng: 44 - 755 lít/phút
 • Áp suất: 1.5 - 10.2 m.c.a
 • Chiều cao thiết kế: 0.5 - 6.0 m

4- Vòi phun Lily Jet

Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ  thuật - Vòi phun Lily Jet

Vòi phun có đường kính trung tâm 4mm

 • Lưu lượng vòi phun: 25 - 55 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.2 - 1.9 (m.c.a)
 • Chiều cao h: 34 - 40cm
 • Đường kính hình nấm: 60 - 200cm

Vòi phun có đường kính trung tâm 12mm

 • Lưu lượng vòi phun: 134 - 415 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.0 - 6.3 (m.c.a)
 • Chiều cao h: 40 - 150cm
 • Chiều cao H: 75 - 400cm
 • Đường kính hình nấm: 100 - 600cm

5- Vòi phun Laminar Fan Jet

Thông số kỹ thuật vòi phun Laminar Fan Jet

 • Lưu lượng vòi phun: 29 - 280 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.0 - 1.9 (m.c.a)
 • Độ phun xa L: 0.5 - 5m

6- Vòi phun Hollow Jet

Thông số kỹ thuật thiết bị vòi phun nước nghệ thuật vòi phun hollow jet

Đường kính vòi 48mm

 • Lưu lượng: 168 - 550 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.8 - 15.9 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 1 - 10m

Đường kính vòi 70mm

 • Lưu lượng: 395 - 1870 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.6 - 17.5 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 1 - 15m

Đường kính vòi 125mm

 • Lưu lượng: 1583 - 6060 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.7 - 27.1 (m.c.a)
 • Chiều cao thiết kế: 1 - 20m

7- Vòi phun Crown Jet

Thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ thuật - Vòi phun Crown Jet

 • Lưu lượng: 11.5 - 130 (lít/phút)
 • Áp suất: 1.8 - 5.5 (m.c.a)
 • Chiều cao tính toán: 1 - 5 m

8- Vòi phun múa dancing

Thông số kỹ thuật vòi phun nước nghệ thuật -Vòi phun Dancing

9- Vòi phun Mushroom Jet

Thông số kỹ thuật thiết bị đài phun nước nghệ thuật - Vòi phun Mushroom Jet 

 • Lưu lượng vòi phun: 18 - 66 (lít/phút)
 • Áp suất: 0.4 - 1.0 (m.c.a)
 • Đường kính hình nấm: 20 - 100cm

Xem catalogue vòi phun Đông Dương

Đang xem: Catalogue thiết bị đài phun nước nghệ thuật