Hotline: 0935.335.426 sale01.tuoiphun@gmail.com
Thông báo của tôi

Cách chọn bơm cho đài phun nước, nhạc nước nghệ thuật

Cách chọn bơm cho đài phun nước, nhạc nước nghệ thuật

CÁCH CHỌN BƠM CHO ĐÀI PHUN NƯỚC, NHẠC NƯỚC NGHỆ THUẬT

Trước khi cách chọn bơm cho đài phun nước, nhạc nước nghệ thuật ta phải tính toán được tổng lưu lượng nước qua các vòi phun và cột áp nước ngay tại vòi. Theo catalogue thông số vòi phun ta có lưu lượng và cột áp từng vòi. Vậy ta có thể tính được lưu lượng tổng. Áp của bơm thì tính ngược lại từ áp vòi cộng các tổn thất qua van, ống, độ cao vòi so với bơm...

Bảng tra thông số kỹ thuật vòi phun Cascade

Cách chọn bơm cho đài phun nước nghệ thuật

Thiết kế có 4 vòi phun cascade 49 chiều cao 4m (code vòi phun: F2451508) theo như hình dưới.

4 vòi phuncascade 49 phun cao 4m

Tính lưu lượng tổng của 4 vòi phun. Dựa vào thông số kỹ thuật vòi phun nozzle ta có Q tổng = 4 vòi * 164 l/min = 656 l/min = 39,3 m3/h. Áp tại đầu vòi phun 14.6m.

Xem catalogue bơm phun nước, ta tìm code bơm chìm trục ngang CRI - Ấn Độ có Q>= 39,3  m3/h.

Thông số kỹ thuật của bơm CRI - Ấn Độ - Hướng dẫn Cách chọn bơm cho đài phun nước nghệ thuật

Biểu đồ đường đặc tính Q - H của bơm chìm CRI Ấn Độ

Qua 2 bảng trên ta có cách chọn bơm cho đài phun nước nghệ thuật có code LHB-41E/55T - 5.5kW - 7.5HP.

Xem thêm bài viết hướng dẫn cách chọn bơm cho đài phun nước nghệ thuật cho vòi phun nozzle để rõ hơn.

Bài liên quan: Catalogue thiết bị đài phun nước

Đang xem: Cách chọn bơm cho đài phun nước, nhạc nước nghệ thuật